Regenwater systemen
• Hemelwater opvangen & hergebruiken
• Vergelijk diverse installaties
• Flink beparen op de waterfactuur


VERGELIJKEN & OFFERTE AANVRAGEN

Regenwaterinfiltratie

Infiltratie techniek is een techniek waarbij we hemelwater wat we opgevangen hebben met het dakgoot-systeem of via spoelgoten in de bestrating, op een gelijkmatige manier in de bodem laten zakken. Hierbij worden straatkolken en hemelwaterafvoeren niet op het (zwart water) riool aangesloten, maar via een apart leidingstelsel direct richting de infiltratie kratten. Ter voorkoming dat de ondergrondse ruimte in de infiltratiekratten vervuild en dichtslibt, brengen we een vuil afscheider aan, waarin straatvuil en zware fractie achterblijft. Herfstbladeren proberen we zo vroeg mogelijk in het systeem te scheiden, om verstopping te voorkomen. Blad wat dan nog door komt, wordt in de vuil afscheider opgevangen. Periodiek kunnen we de vuil afscheider reinigen en inspecteren. Afhankelijk van het type kunnen we ook de infiltratiekratten met een camerasysteem inspecteren.

Regenwater Infiltratie systemen

Voor infiltratie kennen we verschillende systemen; de infiltratiekratten en infiltratietunnels en eventueel een infiltratietank.

Hoe werkt een Infiltratiekrat

Een infiltratiekrat is gemaakt van duurzaam kunststof. Nou kan je jezelf afvragen, ‘hoe duurzaam is kunststof?’ Het gaat er hierbij niet of het een duurzaam gewonnen materiaal is, maar om de levensduur van het materiaal. De levensduur van het materiaal wordt niet beïnvloed voor UV, waardoor het niet in de loop van tijd bros wordt en verzwakt. Daarom kan een infiltratiekrat bij normaal gebruik een leven lang meegaan. Je kan zo’n krat zien als een flessenkrat, wat bekleed is met een waterdoorlatend vlies. De kratten kunnen aan elkaar worden gekoppeld tot één geheel, waardoor één groot krat ontstaat. Deze zo genaamde waterkamer vangt het water op. Dit kunnen honderden tot duizenden liters water zijn. Door het membraan of waterdoorlatende vlies, wordt het water langzaam aan de omgeving afgegeven.

Welk infiltratiesysteem is geschikt?

Afhankelijk van de bodemsoort (grondsoort) gaat dit langzaam of snel. Bij een zware klei bodem, zal het infiltreren langzamer gaat dan in zandgrond. Hierbij speelt ook het grondwaterpeil een rol. Wanneer het grondwaterpeil (tijdelijk) hoog staat, zal de waterafgifte aan de omgeving langzamer gaan. Dit is ook iets waarmee we bij de aanleg van een infiltratiesysteem rekening moeten houden. Als de infiltratiekratten in het grondwater worden aangebracht, zullen ze altijd vol staan met grondwater. Hierdoor werkt het infiltratiesysteem niet en zal er een andere oplossing gevonden moeten worden. Men kan daarom niet zomaar een infiltratiesysteem aanleggen. Hiervoor is vooraf ter plaatse een goed onderzoek nodig naar de verschillende mogelijkheden.

Een installateur kijkt o.a. naar

  • Waar willen we de infiltratiekratten ingraven. Is er plaats onder de grond?
  • Lopen er geen andere leidingen of liggen er oude fundamenten?
  • Kunnen ze op locatie komen met een graafmachine? Gelukkig hebben we hierin tegenwoordig veel mogelijkheden van groot tot klein. Anders moeten we toch met de schop aan de gang.
  • Wat zijn de plannen voor bovenop de kratten? Wordt het oppervlak belast met voertuigen of gaat u nog bouwen?
  • Wat voor grondsoort treffen we aan? Goed doorlatend, rotsachtig of klei?
  • Hoe hoog staat het grondwaterpeil?

Wat kost een regenwater infiltratie systeem?
Pas als er op alle bovenstaande vragen een antwoord is, kan men gaan kijken welke materialen en materieel er toegepast gaat worden, hoeveel arbeid/tijd er in de installatie gaat zitten en wat de totale kosten zullen worden.